Toyota RAV4 EV

Specification Toyota RAV4 EV 2012

# Modification Horsepower Engine capacity Max. seating capacity Transmission
1 EV 154 hp cm3 5 1

Photo Toyota RAV4 EV