Volvo V70

Specification Volvo V70 2013

# Modification Horsepower Engine capacity Max. seating capacity Transmission
1 1.6T4 MT 180 hp 1596 cm3 5 6
2 1.6T4 AT 180 hp 1596 cm3 5 6
3 2.0D3 MT 136 hp 1984 cm3 5 6
4 2.0D3 AT 136 hp 1984 cm3 5 6
5 2.4D5 MT 215 hp 2400 cm3 5 6
6 2.4D5 AT 215 hp 2400 cm3 5 6
7 2.4D5 MT AWD 215 hp 2400 cm3 5 6
8 2.4D5 AT AWD 215 hp 2400 cm3 5 6

Photo Volvo V70

Specification Volvo V70 2007 - 2013

# Modification Horsepower Engine capacity Max. seating capacity Transmission
1 1.6T4 AT Base 180 hp 1596 cm3 5 6
2 1.6T4 MT Base 180 hp 1596 cm3 5 6
3 2.0D3 MT Base 136 hp 1984 cm3 5 6
4 2.0D3 AT Base 136 hp 1984 cm3 5 6
5 2.4D5 AT Base (AWD) 215 hp 2400 cm3 5 6
6 2.4D5 AT Base 215 hp 2400 cm3 5 6
7 1.6T4 AT Kinetic 180 hp 1596 cm3 5 6
8 1.6T4 MT Kinetic 180 hp 1596 cm3 5 6
9 2.0D3 MT Kinetic 136 hp 1984 cm3 5 6
10 2.0D3 AT Kinetic 136 hp 1984 cm3 5 6
11 2.4D5 AT Kinetic (AWD) 215 hp 2400 cm3 5 6
12 2.4D5 AT Kinetic 215 hp 2400 cm3 5 6
13 1.6T4 AT Momentum 180 hp 1596 cm3 5 6
14 1.6T4 MT Momentum 180 hp 1596 cm3 5 6
15 2.0D3 MT Momentum 136 hp 1984 cm3 5 6
16 2.0D3 AT Momentum 136 hp 1984 cm3 5 6
17 2.4D5 AT Momentum (AWD) 215 hp 2400 cm3 5 6
18 2.4D5 AT Momentum 215 hp 2400 cm3 5 6
19 1.6T4 AT Summum 180 hp 1596 cm3 5 6
20 1.6T4 MT Summum 180 hp 1596 cm3 5 6
21 2.0D3 MT Summum 136 hp 1984 cm3 5 6
22 2.0D3 AT Summum 136 hp 1984 cm3 5 6
23 2.4D5 AT Summum (AWD) 215 hp 2400 cm3 5 6
24 2.4D5 AT Summum 215 hp 2400 cm3 5 6

Photo Volvo V70